Özel Yazılımların Avantajları

Özel Yazılımların Avantajları

Firmaların, faaliyet gösterdiği iş alanları ve bulundukları sektörde kalıcı olmaları, ticari hayatta başarı göstermeleri için en önemli unsurlardan birisi verimliliktir. Üretimden satışa, finansal işlemlerden mali raporlamalara, maliyet hesaplamalarından stok kontrollerine kadar; organizasyon içinde yer alan tüm birimlerin verimli ve birbirleriyle uyumlu çalışması, iş süreçlerinin sürekli kontrol edilebilir olması verimliliği arttırıcı en önemli etkendir. Bu da, kurum içi kurulan ya da kurulacak sistemin doğru oluşturulması ile mümkündür. Ancak, bu tip bir akışı eksiksiz ve beklentilere uygun olarak sağlayabilecek tek bir sistem ya da yazılım bulunmamaktadır. Çünkü her bir kuruluşun ya da iş alanını faaliyetleri gereği farklı özellikleri bulunmaktadır. Aynı sektörde yer alan iki firma bile aynı organizasyon şemasına sahip değilken, hepsinin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun tek bir yazılım olması da mümkün değildir.

Yazılım Paketlerinin Kullanımı
Yazılım temini konusunda, piyasada hazır yazılım paketleri mevcuttur. Ancak bunların kullanımı küçük işletmeler için uygun olabilir. Fakat belli bir ölçeğe ulaşıldığında, organizasyonun genişlemesi ve büyümesin durumlarında yeterli olamamaktadırlar. En büyük dezavantajları, müşterinin talep ve ihtiyaçlarına göre değil, sektörel bazda genel yapı ve işleyişe göre ya da tek bir birim için (muhasebe, finans, maliyet kontrolü gibi) hazırlanmış olmalarıdır. Sisteminizle uyum içinde çalışmayabilir. Üzerinde ihtiyacınıza göre değişiklikler yapılamaz. Özetle, bu tip hazır yazılım paketleri size göre değil, sizin onlara göre çalışmanızı zorunlu kılar. Bu hazır yazılım paketlerinin iş akış şekline tabi olma durumu vardır.

İhtiyaç ve beklentilere uygun olarak hazırlanacak çözüm odaklı özel yazılım geliştirme ile sağlanacak avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

*Özel yazılım sayesinde ihtiyaçlara istenen beklentide cevap veren bir sisteme sahip olunur. Çünkü yazılım, firmanın sistemiyle uyum içinde çalışır ve sistemin bütünlüğünü sağlar.
*Hazır paket yazılımlarla karşılaştırıldığında, performans ve fiyat avantajı sağlanır.
*Zaman içinde oluşabilecek değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenebilir, güncellenebilir.
*Gerektiği zaman, yazılım firmasından teknik destek sağlanabilir.
*Orta ve uzun vade plan ve hedeflere ulaşılmasında, sorunsuz bir yazılıma sahip olmak büyük avantajdır. Çalışanlar, sürekli sorun yaşadıkları bir sistemle uğraşmak için zaman kaybetmez, işlerine yoğunlaşarak en verimli şekilde çalışabilirler.
*Süreçler sürekli kontrol ve takip edilebilir, istatistiksel veriler gerektiğinde alınabilir, organizasyonun geleceği ile ilgili kararların doğru verilerle alınmasını sağlar.
*Size özel yazılım işletmeniz için en hayati konu olan; zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar, verimliliğiniz en üst noktaya taşır.

Bu gönderiyi paylaş