Aylık Arşivler - Ocak 2020

Yazılım Bazen Bir Çok Sorunu Çözebilir

Kişi ya da kurumların faaliyetlerinin başarılı ve hatta sürdürülebilir olması için planlama en zorunlu önceliktir. Herhangi bir planlama yapılmaması durumunda; işin neresinden ne zaman başlanılacağı, hangi aşamada olduğu, varsa aksaklıkların nelerden kaynaklandığı; kısacası işin takibi, kontrolü ve sonuçlandırılması imkansız hale gelmektedir. Kaldı ki; günümüz iş yoğunluğunda, belli bir zaman sürecinde birden fazla işin ve işlemin gerçekleştirilmesi gerekliliği karşımızda kaçınılmaz bir gerçek olarak dururken, işler her ne kadar yoğunlaşıp karmaşıklaşıyorsa da, hızla ilerleyen teknolojinin de bize çözümler üretmek için yol [...]

Daha fazla oku...

Özel Yazılımların Avantajları

Firmaların, faaliyet gösterdiği iş alanları ve bulundukları sektörde kalıcı olmaları, ticari hayatta başarı göstermeleri için en önemli unsurlardan birisi verimliliktir. Üretimden satışa, finansal işlemlerden mali raporlamalara, maliyet hesaplamalarından stok kontrollerine kadar; organizasyon içinde yer alan tüm birimlerin verimli ve birbirleriyle uyumlu çalışması, iş süreçlerinin sürekli kontrol edilebilir olması verimliliği arttırıcı en önemli etkendir. Bu da, kurum içi kurulan ya da kurulacak sistemin doğru oluşturulması ile mümkündür. Ancak, bu tip bir akışı eksiksiz ve beklentilere uygun olarak sağlayabilecek tek bir [...]

Daha fazla oku...

Kaliteli Yazılım Çözümleri

Yazılım, elektronik cihazlara ait donanımların doğru ve sorunsuz bir şekilde görev yapabilmesini, veri akışının ve bilgi işlemenin düzgün bir şekilde yürütülebilmesini sağlayan komutlar bütünüdür. Gelişen teknoloji ile birlikte ticaretten otomotive, bankacılıktan kamu kuruluşlarına, hastane bilgi ve kayıt sistemlerinden şirket yönetimine, iletişimden taşımacılığa kadar pek çok alanda yazılım sektörü ile iç içe bulunmaktayız. Teknolojinin gündelik hayatta büyük bir yer tuttuğu günümüz dünyasında iş hayatını kolaylaştırmak, ürün ve hizmet sağlayıcıların müşterilerle iletişime geçebileceği aktif ve güvenli bir ortam oluşturmak, daha az [...]

Daha fazla oku...

İşinizde Yazılım Kullanımı

İşletmelerin küresel ortamda konumlarını koruyabilmeleri için yeniliklere önem vermesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanması gerekmektedir. İşletmeler de günümüzde bu doğrultuda üretilen sağlam ve güçlü bilgi sistemleri kullanmaya başlamışlardır. İş zekâsı yazılımları da bu bilgi sistemlerinden biridir. Peki, işletmeler neden bir iş zekası yazılımına ihtiyaç duyar? Bu yazımızda bu soruya cevaplar bulmaya çalıştık… İş Zekası Nedir? Sorunun cevabına geçmeden önce iş zekasının ne olduğunu kısaca hatırlatmakta fayda görmekteyiz. İş Zekası Yazılımı Nedir, Hangi Alanlarda Kullanılır? İşletmelerin İş Zekası Yazılımına İhtiyaç Duyma [...]

Daha fazla oku...